Reklamę rzadko kiedy tworzy się z myślą o szybkim zwiększeniu sprzedaży produktu. Amerykańscy dealerzy samochodów pod koniec roku, a właściwie już w listopadzie starają się rozpaczliwie sprzedać zalegające ich place samochody różnych marek , ponieważ jest to okres, kiedy pojawiają się ich nowe roczniki (dużo lepsze efekty w podnoszeniu sprzedaży daje promocja sprzedaży ). Samo zwiększenie sprzedaży przynosi jednak krótkotrwałe skutki rynkowe. Dlatego firmy inwestują raczej w długotrwałe cele, których osiąganie nie jest wprawdzie tak spektakularne, jak sklepy pełne klientów, ale za to o wiele bardziej korzystne.

Reklama ma do spełnienia wiele zadań:

  • ŚWIADOMOŚĆ MARKI. Chwilowe przyciąganie konsumenta do reklamowanego produktu w najlepszym razie kończy się jednorazowym zakupem. Efekt będzie zupełnie inny kiedy stworzymy reklamę, która zbuduje w świadomości odbiorcy spójny i względnie odporny na zapomnienie wizerunek marki; wizerunek ten bowiem będzie się wielokrotnie pojawiał w czasie podejmowania decyzji o zakupie – i często na nie wpływał. Cel ten można osiągnąć, tworząc reklamy w formie przyjaznego, przypominającego pogawędkę mówienia o marce , z niewielką liczbą faktów lub bez nich, i z akcentem na lojalności i zaufaniu do producenta. Tworzenie świadomości marki jest strategią bardzo często stosowaną w świecie. W Polsce stosują ją przede wszystkim firmy zachodnie, np. reklamy cukierków MENTOS, PEPSI czy RUFFLES to klasyczne przykłady tej strategii.

  • LOJALNOŚĆ WOBEC MARKI. Świadomość marki z czasem może się przerodzić w jeszcze silniejszą więź – lojalność. Osiągniecie tego celu jest marzeniem każdego producenta. Klient, który w pełni akceptuje daną markę ,staje się odporny na reklamę konkurencji, sam występuje w roli rzecznika ulubionego produktu, a nawet przekazuje swoje postawy młodszemu pokoleniu. Niestety, lojalność klienta trudno jest zbudować Naturalnym elementem zachowań rynkowych jest bowiem poszukiwanie nowych wrażeń i doświadczeń. 

    Reklama: Agencja interaktywna Bydgoszcz

  • EDUKACJA KLIENTA. Każdy klient dorastając, a potem starzejąc się ma ciągłe kontakty z nieznanymi sobie wcześniej produktami. Do tego dochodzą jeszcze nowości rynkowe. Brak znajomości produktu stanowi poważną barierę rynkową. Dlatego też wiele firm podejmuje trud edukacji rynkowej, bez której potencjalni klienci pozostaliby obojętni na ich produkty, po prostu nie będąc w stanie dostrzec potrzeby ich kupienia. Na początku lat dziewięćdziesiątych w prasie krakowskiej pojawiła się reklama alarmów samochodowych z pagerem, czyli radiowym przywołaniem . Wzbudziła ona duże zainteresowanie, ale sprzedaż urządzeń tego typu była znikoma. Jak wykazała analiza sytuacji, potencjalni nabywcy takiego alarmu przeważnie nie rozumieli, jak on działa, i nie znali korzyści, jakie można odnieść dzięki pagerowi. Należy zaznaczyć, że edukacja pozwala na wykorzystanie efektu pierwszeństwa. Pierwsze bowiem zetknięcie z produktem – zwłaszcza w młodym wieku jest doświadczeniem dobrze pamiętanym przez całe życie. Firmy tworzące nowości rynkowe lub wyroby mało znane po prostu skazane są na edukację klienta. Nie mają innej drogi zainteresowania go swoją ofertą.

  • WALKA Z KONKURENCJĄ. Właściwie każda reklama jako element gospodarki rynkowej przynajmniej w swym podtekście skierowana jest przeciwko konkurencyjnym wyrobom czy firmom. Najbardziej typowy tego przykład stanowi bezpośrednie porównanie produktów, rzadko stosowane jeszcze w Polsce ze względu na ograniczenia prawne. W USA strategia ta upowszechniła się w połowie lat 70- tych. Walka z konkurencja przybiera czasem bardziej dosadną formę .Kiedy IBM przestał rozwijać i utrzymywać SYSTEM/34, firma WANG publicznie to wytknęła i zaoferowała swoje usługi mówiąc : „ Przestaw się na [system] WANG. I już nigdy więcej nie będziesz musiał tego robić „.Dużo mniej widocznym , ale bardzo ważnym sposobem eliminowania efektów reklamy konkurencji – zwłaszcza produktów wchodzących na rynek – jest zwiększenie aktywności własnych działań reklamowych. Powoduje to zmniejszenie stopnia zapamiętywania nowych reklam , w skutek działania mechanizmu , który w psychologii nazywa się hamowaniem retroaktywnym /proaktywnym ( hamujący wpływ bardziej znanych informacji na zapamiętywanie nowych – podobnych ). W Polsce tę strategię zastosowano w telewizyjnej reklamie proszku VIZIR poświęconej „ mechaceniu się tkanin „. Jest to prawdziwa riposta w stosunku do spotu dotyczącego OMO z udziałem znanej prezenterki Edyty Wojtczak: opiera się na takim samym pomyśle – jak się wydaje –ma charakter ironiczny. Przy odpowiednio dużej ekspozycji reklamy można osiągnąć jeszcze inny efekt – klient będzie miał kłopoty nawet z przypomnieniem sobie nazwy konkurencyjnych produktów.

  •  

    TWORZENIE IMAGE’U FIRMY. Powstanie Na świecie megakorporacji , produkujących tysiące różnych, ciągle na dodatek ciągle na dodatek doskonalonych wyrobów , doprowadziło do poważnego problemu. Nie wiadomo, co by należało reklamować w takiej sytuacji. Rozwiązanie okazało się jednak proste. W takich przypadkach zdecydowano się po prostu reklamować samą firmę. Tę strategię stosuje z powodzeniem SONY, która mogła po latach wprowadzić na swoje wyroby małą naklejkę „ It’s a Sony” ,jako znak gwarancji wyrobu. Przed kilkoma laty moja przyjaciółka kupowała w Nowym Jorku małe przenośne radio SONY . Opowiadała mi, iż kiedy upomniała się o gwarancję ,właściciel sklepu nie umiał ukryć swego zdziwienia i oburzenia. Zapewnił, że choć nie wierzy w jakąkolwiek wadę wyrobu , to jednak wymieni go bez żadnych gwarancji, gdyby pojawiła się znowu . Warto dodać, że SONY obok tworzenia swojego image’u reklamuje także swoje najbardziej zaawansowane technologicznie, a więc najbardziej prestiżowe wyroby.