Czym jest i jak działa tachograf?

Tachograf jest jednym z podstawowych urządzeń w codziennej pracy każdego przewoźnika. Ważne jest, aby wiedzieć, co to jest i jak to działa, ponieważ niewłaściwe użycie prowadzi do naruszenia urządzenia, które może być bardzo kosztowne. Tachograf jest urządzeniem zainstalowanym w pojazdach, które rejestruje dane o ruchu pojazdu i niektórych czynnościach wykonywanych przez kierowcę, jak prędkość jazdy, czas pracy, przerwy, postoje i wiele innych.

Tachograf a prawo – kto musi mieć to urządzenie

Obowiązek posiadania tachografu jest przede wszystkim regulowany przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Muszą mieć go wszystkie samochody o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a także pojazdy, w których łącznie z kierowcą może przebywać przynajmniej dziewięć osób. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje tachografów – cyfrowe i analogowe. Niezależnie od producenta urządzenia, jego działanie jest zawsze bardzo podobne. Praktycznie wszystkie dostępne obecnie modele posiadają dwa gniazda do wkładania kart kierowcy i drugiego kierowcy. Posiadają one również drukarkę, a także wyświetlacz pokazujący komunikaty dla kierowców o dostępnym czasie, odpoczynku i okresach jazdy.

Jak używa się tachografu

Na początku dnia roboczego i przy zatrzymanym pojeździe kierowca musi włożyć swoją kartę do odpowiedniej szczeliny czytnika. Po włożeniu karty tachograf pokazuje godzinę ostatniego wyjęcia karty. Następnie kierowca wprowadza ręcznie swoje czynności od czasu ostatniego wyjęcia karty do czasu następnego włożenia karty. Czynność prowadzenia pojazdu rejestrowana przez tachograf rozpoczyna się automatycznie po rozpoczęciu jazdy, a gdy się zatrzyma, zostaje przełączona do innych zadań. Dlatego ważne jest, aby kierowca, jeśli zamierza wykonywać inną czynność niż inne, tj. odpoczynek lub dyspozycyjność, mógł ręcznie ustawić właściwe zadanie.

W przypadku gdy załoga pojazdu składa się z dwóch kierowców kierujących tym samym pojazdem, każdy kierowca ma przy sobie własną kartę kierowcy. Każdy kierowca ma swoją kartę włożoną do odpowiadającej mu szczeliny czytnika kart: pierwsza szczelina czytnika kart przewodowych i szczelina drugiego kierowcy. Karty są zmieniane przy każdej zmianie kierowcy. Należy pamiętać, że kierowcy, ani nawet firma transportowa będąca właścicielem pojazdu, poza opisanymi wyżej czynnościami nie mogą w żaden sposób manipulować przy tachografie. Jego wskazania są zawsze ważną informacją, która dotyczy tego, czy kierowcy w czasie pracy przestrzegają przepisów ruchu drogowego i prawa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *